Feministisk gatekunst

Graffiti er en kunstform som er utbredt i flere latinamerikanske land. Kunstnere og ungdommer kan uttrykke seg kunstnerisk uten tilgang til mange ressurser, kunstskoler, utstillingslokaler osv. Gatekunst stiller ofte skarpe politiske spørsmål, i tillegg til at formen i seg selv er politisk, ved å kreve plass i offentlig rom.

Date: