Vevekollektivet – kampen for å bevare vevetradisjoner og kulturarv

Litt utenfor Guatemala By, i provinsen Sacatepéques har mayakvinner organisert seg i kampen for å bevare og beskytte sine vevetradisjoner og sin kulturarv. Kampen startet etter at folk utenfra i flere år hadde kommet og tatt patent og eierskap til deres design, slik at de selv ikke lengre kunne veve sine stoffer. I tillegg blir kopier laget og designene masseprodusert på broderingsmaskiner og solgt for en langt billigere penge – uten respekt for kulturen og tradisjonen, eller for kvinnene som blir presset ut av markedet og mister sine livsgrunnlag. Dette har ført til at kvinner ofte må finne annet arbeid langt unna hjemmene og barna sine, noe som resulterer i at vevetradisjonene ikke blir videreført.  Allikevel, handler ikke dette bare om tradisjoner, det handler om en 1000 år gammel kulturarv med veveteknikker og mønstre, det handler om historie og identitet, og det handler om kunnskap.

Deres kulturarv blir også redusert til ting som kan profitteres på . Den guatemalanske staten blir stadig  beskyldt for denne folkloriseringen, men også for å utnytte mayaene, og spesielt mayakvinnen, for å promotere eller ”selge” Guatemala for turisme. Mayakvinnens kropp, og den kunnskapen, kulturen og tradisjonen den bærer med seg blir et objekt for profitt. For staten tjener flere millioner på turismen hvert år, mens mayaene får ingenting. I tillegg blir mye av deres kulturarv og kulturskatter frastjålet, og låst inne på museer for turisters glede.

Kvinnene kunne ikke akseptere denne undertrykkelsen, og de kunne ikke sitte stille og se på at deres kulturarv ble stjålet fra dem. De måtte organisere seg. En rekke vevere i kommunen gikk sammen og skapte et vevekollektiv, og organiserte seg under paraplyorganisasjonen AFEDEZ (Kvinneforeningen for utvikling i Sacatepéquez). AFEDEZ gir støtte, råd, veiledning, og økonomisk bistand. De driver med skoleringer, hvor vevekollektivet kan lære om kapasitetsbygging, strategisk sakføring og om hvordan de kan beskytte seg. Med støtte fra AFEDEZ, har vevekollektivet også startet en veveskole for barn, hvor formålet er å ta tilbake, og videreføre vevekunnskapene slik at vevetradisjonene blir videreført. I tillegg lærer barna om sine rettighetene, slik at de kan kjempe mot vold, undertrykkelse og rasisme.

Date: